Posts Tagged ‘program młodzież w działaniu’

Szkolenia wprowadzające na temat programu “Młodzież w działaniu”

Czwartek, wrzesień 3rd, 2009

Województwo dolnośląskie

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa we współpracy z Narodową Agencja Programu “Młodzież w działaniu” zapraszają osoby z województwa dolnośląskiego na szkolenie wprowadzające do programu “Młodzież w działaniu”. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają m.in. podstawowe założenia, zasady i priorytety programu, dowiedzą się wszystkiego o wymaganiach formalnych i merytorycznych branych pod uwagę przy ocenie projektów oraz poznają zasady prawidłowego wypełniania wniosków w programie wraz z zasadami finansowania działań.
Szczegółowe informacje na stronie http://www.mlodziez.org.pl/index.php/ida/16/?zid=468&p=1

Województwo lubelskie

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw, oórodek szkolący programu “Młodzież w działaniu”, zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, członków nieformalnych grup młodzieżowych, przedstawicieli samorządu lokalnego, pracowników instytucji pracujących z młodzieżą, wolontariuszy oraz młodych ludzi z województwa lubelskiego na spotkanie informacyjne poświęcone programowi “Młodzież w działaniu”. Podczas spotkania uczestnicy poznaj? ogólne zasady programu i specyfikę poszczególnych jego Akcji. Spotkanie jest przeznaczone dla osób, które chciałyby skorzystać z możliwości finansowania projektów w ramach programu “Młodzież w działaniu”.
Formularz zgłoszenia jest dostępny na stronie http://www.mlodziez.org.pl/index.php/ida/16/?zid=466&p=1

Wojewjdztwo zachodniopomorskie

Stowarzyszenie POLITES zaprasza na szkolenie “Od pomysłu do projektu”. Szkolenie skierowane jest do osób, które są zainteresowane realizacją projektów w ramach programu “Młodzież w działaniu”, ale nie mają jeszcze w tym zakresie doświadczenia. Mile widziani są również ci, którzy chcą rozszerzyć zakres podejmowanych działań w ramach tego programu. Uczestnicy będą mogli zapoznać się ze wszystkimi kwestiami niezbędnymi przy tworzeniu projektu młodzieżowego, pisaniu wniosku o dofinansowanie oraz planowaniu działań zgodnych z zasadami i priorytetami programu.
Dodatkowe informacje na stronie: http://www.mlodziez.org.pl/index.php/ida/16/?zid=465&p=1