Posts Tagged ‘polityka młodzieżowa’

Seminarium “Youth Influence at Local Level”

Wtorek, luty 17th, 2009

Miejsce seminarium: Szwecja, 16 - 20.03.2009 r.

Zapraszamy osoby zaangażowane w pracę z młodzieżą na seminarium, którego celem jest wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i metod pracy związanych ze wspieraniem uczestnictwa młodzieży oraz zachęcaniem jej do organizacji spotkań z osobami odpowiedzialnymi za politykę młodzieżową na poziomie lokalnym. Seminarium będzie okazją do nawiązania kontaktów międzynarodowych i wykorzystania zdobytej wiedzy w tworzeniu i realizacji projektów w ramach Akcji 1.3 i 5.1 programu “Młodzież w działaniu”.
Polska Narodowa Agencja Programu dysponuje dwoma miejscami dla uczestników z Polski.

Szczegółowe informacje na temat seminarium, formularz zgłoszeniowy oraz profil uczestników na stronie: http://www.mlodziez.org.pl/index.php/ida/16/?zid=467&p=1

Termin zgłoszeń upływa 15 lutego 2009 r.