Posts Tagged ‘pamięć’

Techniki zapamiętywania

Czwartek, lipiec 2nd, 2009

Uczniowie i studenci, którzy mają naturalne zdolności do zapamiętywania faktów, danych i procedur mają często łatwiejsze zadanie podczas pisania testów i zazwyczaj otrzymują lepsze oceny. Na szczęście dla tych, którzy mają problemy z szybkim zapamiętywaniem, istnieją różnorodne techniki, które pozwalają wspomóc pamięć.

Pierwszą techniką jest zastosowanie akronimów. Powstałe słowo może być prawdziwe lub wymyślone. Każda z liter ma za zadanie uruchomić proces myślowy w celu przypomnienia sobie zapamiętanego faktu. Dla przykładu akronim NPMDDO jest stosowany przez studentów matematyki w celu zapamiętania kolejności wykonywanych czynności. Litery w akronimie NPMDDO odpowiadają wyrazom: nawias, potęga, mnożenie, dzielenie, dodawanie i odejmowanie. Dzięki zapamiętaniu takiego skrótu, podczas wykonywania zadania matematycznego, student będzie pamiętał, że przed wykonaniem odejmowania (O) należy wykonać mnożenie (M).

Kolejną metodą jest tworzenie akrostychów, czyli zdań w których pierwsza litera każdego słowa reprezentuje koncept, który należy zapamiętać. Dla powyższego przykładu działań matematycznych, taki akrostych mógłby brzmieć „Nasz Pies Ma Dobrze Dopasowaną Obrożę” .

Zapamiętywanie listy, czy to w dowolnym czy ustalonym układzie, można ułatwić sobie dzięki zastosowaniu rymowanych słów-kluczy, które będą odpowiadać słowom lub kolejności. Np. liczbę jeden można zrymować ze słowem kredens, dwa szklanka itd.

Dobrym sposobem na zapamiętywanie nazwisk jest zestawienie ich z obrazami. Należy użyć jednej z fizycznych cech danej osoby (kręcone włosy, zakrzywiony nos, itp.) i stworzyć połączenie z nazwiskiem.