Posts Tagged ‘Młodzież’

Badania - Co jest dziś ważne dla młodzieży?

Środa, październik 23rd, 2013

Ekologia jest ważna dla 81 % młodych ludzi, a zaledwie 9 % jest przeciwnego zdania. Pytani o swoje proekologiczne zachowania, studenci w zdecydowanej większości deklarują oszczędzanie energii – 90% i wody – 85 %, a także korzystanie z toreb wielokrotnego użytku – 77 %. Ponad połowa pytanych odpowiedziała, że segreguje odpady. Inne zachowania są mniej popularne, ale jedna trzecia – 31 %, zwraca uwagę na oznaczenia związane z ekologią i środowiskiem, a co piąty młody człowiek – 21 % kupuje produkty przyjazne środowisku.

Prawie co piąty student przyznaje się do tego, że zdarzyło mu się oblać egzamin z powodu gier komputerowych. Gry są również częstym powodem studenckiej absencji na egzaminie lub zajęciach – tak odpowiedziało łącznie 17 % ankietowanych. Na szczęście na bardzo częstą nie obecność z powodu gier wskazało zaledwie 2 % przepytywanych studentów, od czasu do czasu – 5 %, a rzadko odpowiedziało – 10 %. Większa część żaków 83 % przyznała, że nigdy z tego powodu nie opuściła zajęć. Zaledwie co dziesiąta osoba przyznała się do tego, że zdarzyło jej się grać w czasie zajęć np. na komputerze czy urządzeniach przenośnych.
Z pewnością nie należą do nadwrażliwców gracze z uczelni wyższych. Zaledwie 11 % z nich ma wyrzuty sumienia z powodu poświęcania nadmiernej ilości czasu na granie, zamiast na naukę, 6 % respondentów nie umiało odpowiedzieć na pytanie, a grających beztrosko było aż 82 %.

Seminarium “Youth Influence at Local Level”

Wtorek, luty 17th, 2009

Miejsce seminarium: Szwecja, 16 - 20.03.2009 r.

Zapraszamy osoby zaangażowane w pracę z młodzieżą na seminarium, którego celem jest wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i metod pracy związanych ze wspieraniem uczestnictwa młodzieży oraz zachęcaniem jej do organizacji spotkań z osobami odpowiedzialnymi za politykę młodzieżową na poziomie lokalnym. Seminarium będzie okazją do nawiązania kontaktów międzynarodowych i wykorzystania zdobytej wiedzy w tworzeniu i realizacji projektów w ramach Akcji 1.3 i 5.1 programu “Młodzież w działaniu”.
Polska Narodowa Agencja Programu dysponuje dwoma miejscami dla uczestników z Polski.

Szczegółowe informacje na temat seminarium, formularz zgłoszeniowy oraz profil uczestników na stronie: http://www.mlodziez.org.pl/index.php/ida/16/?zid=467&p=1

Termin zgłoszeń upływa 15 lutego 2009 r.

Rozliczenie środków finansowych FRSE

Poniedziałek, luty 9th, 2009

Wszyscy beneficjenci korzystający ze środków programów prowadzonych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, w tym programu “Młodzież w działaniu”, zobowiązani są do przedłożenia “Potwierdzenia otrzymanych środków finansowych” dotyczącego wszystkich umów o dofinansowanie zawartych z FRSE do 31 grudnia 2008, na które beneficjent otrzymał w ciągu 2008 roku jakiekolwiek środki od FRSE (zaliczka, płatność końcowa, inne).

Formularz potwierdzenia znajduje się na stronie
http://www.mlodziez.org.pl/index.php/ida/21/?idn=425&p=1
Dokument ten należy przesłać do dnia 31 stycznia 2009 na adres:
Iwona Ławniczak
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Ul. Mokotowska 43, p. 4
00-551 Warszawa