Rozliczenie środków finansowych FRSE

Wszyscy beneficjenci korzystający ze środków programów prowadzonych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, w tym programu “Młodzież w działaniu”, zobowiązani są do przedłożenia “Potwierdzenia otrzymanych środków finansowych” dotyczącego wszystkich umów o dofinansowanie zawartych z FRSE do 31 grudnia 2008, na które beneficjent otrzymał w ciągu 2008 roku jakiekolwiek środki od FRSE (zaliczka, płatność końcowa, inne).

Formularz potwierdzenia znajduje się na stronie
http://www.mlodziez.org.pl/index.php/ida/21/?idn=425&p=1
Dokument ten należy przesłać do dnia 31 stycznia 2009 na adres:
Iwona Ławniczak
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Ul. Mokotowska 43, p. 4
00-551 Warszawa

Leave a Reply