Język chiński w szwedzkich szkołach

W lipcu 2011 roku szwedzkie Ministerstwo Edukacji zaproponowało wprowadzenie języka chińskiego w szwedzkich szkołach w programach nauczania szkół podstawowych i średnich.  Zaliczany byłby do grupy języków dodatkowych – nowożytnych /wraz z niemieckim, francuskim czy hiszpańskim/, spośród których uczeń dokonuje wyboru drugiego języka obcego. Podstawowym językiem obcym obowiązującym w szkołach pozostanie nadal angielski.
W uzasadnieniu szwedzki Minister Edukacji Jan Björklund podał, że Chiny w najbliższych latach zyskają coraz więcej wpływów gospodarczych na świecie, a Szwecja jako kraj posiadający obywateli mówiących w  języku chińskim, będzie miała z tego wiele pożytku. Nauka języka chińskiego przez młodych Szwedów, ma kluczowe znaczenie dla konkurencyjności Szwecji jako potencjalnego partnera w bussinesie. Minister Björklund jest zdania, że wkrótce ten język stanie się ważniejszy z punktu widzenia gospodarczego niż np. francuski czy hiszpański.
Planuje się, że program wprowadzania tej innowacji w szwedzkich szkołach potrwa od 10 do 15 lat, tyle bowiem czasu potrzeba na wykształcenie odpowiedniej ilości kadry nauczycielskiej oraz na przygotowanie odpowiedniego programu nauczania.

Leave a Reply