Archive for the ‘Młodzież’ Category

Konserwatyzm i liberalizm w szkołach

Czwartek, lipiec 2nd, 2015

Współczesna szkoła odgrywa coraz większą rolę w kształtowaniu postaw młodzieży. Rodzice nie mając czasu na przebywanie ze swoimi dziećmi chętnie pozbywają się wpływu na umysł swoich dzieci. Co prawda badania dowodzą, że postawy człowieka są w zdecydowanej większości wrodzone, obecne w człowieku od urodzenia, jednak niektóre z nich można wzmocnić a inne osłabić poprzez procesy wychowawcze.

Obecnie mamy do czynienia ze ścieraniem się idei konserwatywnych i liberalnych w społeczeństwach zachodu. jaką rolę w tym starciu powinna zająć szkoła? Najlepiej jeśli jak najbardziej neutralną. Zwłaszcza odnosi się to do szkół publicznych, które w Polsce, jak i w całej Europie wciąż stanowią większość. Szkoły prywatne mogą być modelowane w kierunku danego światopoglądu a rodzic ma prawo wybrać szkołę do której pośle swoje dziecko. natomiast szkoły państwowe powinny z założenia być neutralne światopoglądowo.

Z praktyki wiemy, że tak jednak nie jest. Z jednej strony krzyż wiszący na ścianie a z drugiej nauczyciele wychwalający Unię Europejską i jej ideologię multi-kulti - to codzienny obrazek w Polskiej szkole.

Czy jest szansa na zmianę? Trzeba w to wierzyć. Szkoła nie powinna bowiem wyręczać rodziców w przygotowaniu młodzieży do samodzielnego życia i podejmowania racjonalnych życiowych wyborów na podstawie wyrobionego kręgosłupa moralnego.

Badania - Co jest dziś ważne dla młodzieży?

Środa, październik 23rd, 2013

Ekologia jest ważna dla 81 % młodych ludzi, a zaledwie 9 % jest przeciwnego zdania. Pytani o swoje proekologiczne zachowania, studenci w zdecydowanej większości deklarują oszczędzanie energii – 90% i wody – 85 %, a także korzystanie z toreb wielokrotnego użytku – 77 %. Ponad połowa pytanych odpowiedziała, że segreguje odpady. Inne zachowania są mniej popularne, ale jedna trzecia – 31 %, zwraca uwagę na oznaczenia związane z ekologią i środowiskiem, a co piąty młody człowiek – 21 % kupuje produkty przyjazne środowisku.

Prawie co piąty student przyznaje się do tego, że zdarzyło mu się oblać egzamin z powodu gier komputerowych. Gry są również częstym powodem studenckiej absencji na egzaminie lub zajęciach – tak odpowiedziało łącznie 17 % ankietowanych. Na szczęście na bardzo częstą nie obecność z powodu gier wskazało zaledwie 2 % przepytywanych studentów, od czasu do czasu – 5 %, a rzadko odpowiedziało – 10 %. Większa część żaków 83 % przyznała, że nigdy z tego powodu nie opuściła zajęć. Zaledwie co dziesiąta osoba przyznała się do tego, że zdarzyło jej się grać w czasie zajęć np. na komputerze czy urządzeniach przenośnych.
Z pewnością nie należą do nadwrażliwców gracze z uczelni wyższych. Zaledwie 11 % z nich ma wyrzuty sumienia z powodu poświęcania nadmiernej ilości czasu na granie, zamiast na naukę, 6 % respondentów nie umiało odpowiedzieć na pytanie, a grających beztrosko było aż 82 %.